Doğal Sayılar Çift Sayılar Tek Sayılar Ve Sayma Sayıları


Doğal sayı nedir? Doğal sayı nedir sorusunun yanıtını sözel olarak vermek istediğimizde şu şekilde cevaplayabiliriz: Doğal sayı nedir? Doğal sayılar, 0′dan başlayarak, sonsuza kadar devam eden sayılara verilen genel isim niteliğindedir. Doğal sayı nedir sorusunun yanıtını sayısal olarak göstermek istediğimizde: 0 , 1, 2, 3, 4, 5, …., 50, 51, ….2456898, ….. Görmüş olduğunuz gibi doğal sayılar sonsuza kadar devam etmektedirler.
Çift sayı nedir? Çift sayı nedir sorusunun yanıtları arasında yer alan çift sayıların, iki ile bölünebilen sayılar olduklarını belirtmemiz gerekmektedir; yani çift sayı nedir sorusuna, iki ile bölünebilen sayılar yanıtını veririz. Çift sayılara örnek vermek istersek: 2, 4, 6, 8, 10, ….., 88, 90, …., 218940, …
Tek sayı nedir? Tek sayılar, çift sayılara bir eklenerek elde edilen sayılardır. Tek sayı nedir sorusunun yanıtını şu şekilde de verebiliriz ki: iki ile bölünemeyen sayılara tek sayılar adı verilmektedir. Tek sayı nedir sorusunun yanıtını bir de sayısal olarak verelim isterseniz: 1, 3, 5, 7, 9, …., 81, 83, 85, …., 238465, …
Doğal sayılar, tek sayılar, ve çift sayılar hakkında sizlere bilgilerimizi vermeye devam ederken, çift sayı bulma formülü, ve tek sayı bulma formülünü de sizlere anlatmak istiyoruz. Öncelikle çift sayı bulma formülüne bakalım: Herhangi bir sayıyı N harfi ile gösterdiğimizi farzedelim. Çift sayı bulma formülünü 2N olarak ifade edebiliriz. Peki bu ne demektir? 2n, herhangi bir sayının, iki ile çarpılacağı anlamına gelmektedir. Bu halde elde edilen sayı mutlak surette çift sayılardan olacaktır; çünkü, iki ile çarpılabilen bir sayı, sonrasında da iki ile bölünebilecektir.
Çift sayı bulma formülünden sonra bir de tek sayı bulma formülüne bakmak istediğimizde: Tek sayı bulma formülünü 2N + 1 şeklinde ifade edebiliriz. N yine herhangi bir sayıyı ifade ettiğinde, 2N + 1, bir sayının iki ile çarpılmasının sonrasında, bir ile toplanmasını ifade eder ki iki ile çarpımı sonrasında bir ile toplanan hiç bir sayı çift sayı olamaz, ve iki ile bölünemez.
Sayma sayıları ile, sizlere verdiğimiz bilgileri arttırmaya devam edelim: Sayma sayıları, aslında doğal sayılardan çok da farklı tanımlanmayan sayılar olmakla birlikte, sayma sayıları nelerdir dediğimizde, birden başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılara sayma sayıları denilir tanımını kullanabiliriz. Sayma sayıları nelerdir sorusunun yanıtını sayısal olarak göstermek istediğimizde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …., 56, 57, 58, …, 489237, … Sayma sayıları kaçtan başlar diyenler için, sayma sayıları kaçtan başlar sorusunun yanıtını da bir olarak vermemiz gerekmektedir.

Yorum yapmak ister misiniz?!


SUYUN HALLERİ

SUYUN HALLERİ  SUYUN HALLERİ Bu yazımızda suyun halleri ve özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Suyun halleri nelerdir? Su ... ( 13 Defa Okundu )

Örüntü nedir?

Örüntü nedir?  Örüntü nedir? Bu yazımızda örüntü hakkında bilgi vereceğiz. Matematikte örüntü ne demek? Örüntü nedir? İlk olarak örüntünün ... ( 10 Defa Okundu )

Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız

Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız  Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız Bu yazımızda geçmişten günümüze cumhurbaşkanlarımız hakkında bilgi vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanımızdır. Türkiye ... ( 20 Defa Okundu )